Có hay không được viết tắt địa chỉ trên hóa đơn?

Trên hóa đơn có thể hay không được viết tắt địa chỉ? Trong quá trình đơn hóa thiết lập, nhiều trường hợp khách hàng có tên, địa chỉ dài, không thể ghi hết trên một dòng. Các trường hợp này phải xử lý ntn? Kế toán có thể căn cứ theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015, Thông tư 39/2014 / TT-BTC và Thông tư 26/2015 / TT-BTC để được hiển thị theo phương thức với các công thức có nội dung dài ở hóa đơn.

Có hay không được viết tắt địa chỉ trên hóa đơn?

Quy định về địa chỉ viết tắt trên menu hóa đơn.

1. Địa chỉ trên đơn hóa có được viết tắt?

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015 / TT-BTC Sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Thông tư 39/2014 / TT-BTC, trong quá trình lập đơn hóa, tiêu thức “tên , address ”của người mua, người bán phải được viết đầy đủ, trường hợp viết tắt phải đảm bảo sự xác định chính xác danh tính của người mua, người bán.
Address, tên quá dài, bạn sẽ được viết tắt 1 vài danh từ hay sử dụng mà vẫn đảm bảo đúng số nhà, đường, phường xã, quận huyện….xác định tên chính xác và địa chỉ doanh nghiệp trùng khớp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT

Từ tắt được phép

Viết tắt theo Thông tư 26/2015 / TT-BTC

1

X

2

Phường

P

3

Thị trấn

TT

4

Thị xã

TX

5

Quận

Q

6

District

H

7

Thành phố

TP.

số 8

Việt Nam

Vn

9

cổ phần

CP

10

Hạn chế trách nhiệm

TNHH

11

Khu công nghiệp

KCN

12

Sản xuất

SX

13

Chi nhánh

CN

Như vậy, theo lời quy định ở trên nếu địa chỉ trên hóa đơn quá dài, kế toán được phép viết ngắn gọn, viết tắt một số danh sách từ thông tin trên bảng trên. Vấn đề viết tắt đảm bảo đúng quy định, nhằm xác định chính xác và phù hợp địa chỉ so với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
Ví dụ: Dịch vụ kế toán MVB có địa chỉ tại phòng 106 – Nhà A13 – Đường 800A – Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam.
Khi viết đơn xuất cho công ty, bên bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp có thể viết tắt tên và địa chỉ của công ty như sau:
“Dịch vụ kế toán MVB
Phòng 106 – A13 – Đ. 800A – P. Nghĩa Đô – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội – VN ”.

Các danh từ xác định địa chỉ được phép viết tắt trên hóa đơn.

Các danh từ xác định địa chỉ được phép viết tắt trên hóa đơn.

2. Không viết tắt được các tiêu thức trên đơn hóa

Theo Nội dung 3, Điều 18, Luật Kế toán, khi viết các công thức trên đơn vị hóa, kế toán cần lưu ý:

 • Nội dung kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán là định thức không được viết tắt, không tẩy xóa và sửa chữa.
 • Chứng từ đã được tẩy xóa, sửa chữa sẽ không có thanh toán giá trị và kế toán sổ ghi.
 • Sai sót trường viết bằng chứng từ kế toán, hãy xử lý bằng cách gạch chéo từ sai chứng chỉ.

Ngoài ra, một số khác nội dung cần lưu ý khi thiết lập chứng chỉ từ kế toán bao gồm:

 • Chứng từ kế toán cần được xác định ràng buộc, chính xác theo nội dung định nghĩa trên mẫu.
 • Nếu chưa có mẫu chứng từ kế toán, đơn vị được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.
 • Đơn hóa nội dung phải được viết bằng bút mực không bay màu, không dùng bút đỏ, chữ và số phải liên tục không ngắt quãng.
 • Phần hóa đơn để trống phải gạch chéo.

Xem thêm:

 1. Mức độ phạt liên quan đến sử dụng hóa đơn
 2. Doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không?
 3. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng
 4. Cách viết hóa đơn đầu ra đối với hàng xuất khẩu
 5. Hướng dẫn Nghị định 119 về HĐĐT

3. Thiếu ghi đơn hóa, địa chỉ có được chấp nhận hay không?

Trường hợp thông tin của người mua, người bán quá dài, kế toán có được phép ghi đầy đủ địa chỉ hay không?

Đơn hóa ghi thiếu thông tin về Phường, Tỉnh, Thành Phố

Căn cứ theo Công ty văn bản 2186 của Tổng cục thuế trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng:
“Trường hợp người bán lập đơn ghi đúng số thuế người mua và số thuế mã của người bán nhưng tại địa chỉ trên đơn vị hóa đơn ghi“ V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng ”không ghi địa chỉ “tỉnh Cao Bằng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên đơn vị hóa đúng thì các đơn vị này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.
Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết. /. ”
Mặt khác, theo Công ty số 2759 / TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Change Interaction:
“Trường hợp người bán đơn vị hóa đơn ghi đúng mã số thuế công ty và bộ thuế mã số của người bán nhưng tại địa chỉ công ty đơn vị hóa đơn ghi thiếu thông tin“ Phường Bến Thành ”hoặc ghi thiếu thông tin“ thành phố Hồ Chí Minh ”nhưng vẫn được xác định là đúng địa chỉ của công ty và các nội dung khác trên đơn vị hóa đúng, các đơn vị hóa này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Công ty và bên bán phải thiết lập điều chỉnh bản sửa lỗi thoát về địa chỉ người mua và không thiết lập điều chỉnh đơn hóa. ”
Như vậy, theo văn bản nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ghi thiếu các công thức về địa chỉ như “Tỉnh, Thành phố, Phường” nhưng vẫn đúng thuế số, bảo đảm đúng địa chỉ của người mua, người bán và các nội dung khác trên hóa đơn, thì đơn vị hóa này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thiết lập địa chỉ điều chỉnh biên bản, không thiết lập điều chỉnh đơn giản hóa.

Địa chỉ tiêu thức trên đơn hóa

Nếu hóa đơn thiếu từ “Viet Nam” có được không?

Theo Công văn 74297 / CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội trả lời chính sách thuế:
“Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:
Trường hợp công ty của Độc giả nhận được đơn hóa của người bán hàng, tiêu thức “địa chỉ” của người mua viết thiếu cụm từ “Việt Nam” vẫn đảm bảo xác định đúng người mua, người bán thì vẫn được xác định hợp lệ chiết khấu thuế GTGT.
Ngoài ra bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời cho Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện. /. ”
Như vậy, tương tự như các đơn vị hóa đơn thiếu địa chỉ thông tin, tỉnh, thành phố, nếu phường hóa đơn thiếu chữ “Việt Nam” mà vẫn đảm bảo rằng người mua, người bán thì vẫn chấp nhận.
Trên đây là một số thông tin, quy định quan trọng giải đáp vấn đề: Địa chỉ trên đơn hóa có thể viết tắt? Kế toán được phép viết tắt một số danh sách khi ghi địa chỉ tiêu chuẩn nhưng cần phải đảm bảo địa chỉ xác định của người mua, người bán chính xác theo đăng ký kinh doanh, thuế đăng ký.

Ketoanmvb – Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ nhất tại Hà NỘi

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0