Chế độ kiểm tra mới đối với các doanh nghiệp nước ngoài

[ad_1]

Bộ Tài chính Việt Nam (MoF) đã ban hành Quyết định 1381 / QĐ-BTC giới thiệu một chế độ kiểm tra mới đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs). Quyết định này đã có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ phận khác như Tổng cục Hải quan, Cục Chính sách Thuế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và Cục Hải quan để giám sát và FIE kiểm toán. Quyết định mới đang được thực hiện để giảm thiểu các sơ suất của các doanh nghiệp FDI hiện có.

Các cuộc kiểm toán hàng năm dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 10, trong khi kế hoạch kiểm tra năm tới sẽ do Thanh tra Bộ MoF quyết định, và đệ trình lên Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT), trước ngày 30 tháng 11 cùng năm.

Phạm vi kiểm tra

Phạm vi kiểm tra sẽ bao gồm kiểm toán như sau;

  • Giá trị tài sản góp vốn của các doanh nghiệp nước ngoài như quyền sử dụng đất, tài sản cố định hữu hình và vô hình;
  • Sử dụng các tài sản nhập khẩu như máy móc thiết bị được nhập khẩu miễn thuế cho các mục đích như đã khai báo;
  • Cung cấp các khoản vay (trái phiếu doanh nghiệp, vay ngân hàng, v.v.);
  • Lập và sử dụng vốn tạm thời, khấu hao tài sản cố định và kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái;
  • Chia sẻ lợi nhuận từ vốn góp của nhà nước trong các tổ chức hoặc dự án kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thay đổi quyền sở hữu
  • Đảm bảo các cam kết được thực hiện để đủ điều kiện nhận ưu đãi tài chính và hỗ trợ đầu tư (không bao gồm ưu đãi thuế);

Mặc dù quyết định được đưa ra, không có nhiều thông tin về dòng thời gian liên quan đến việc kiểm tra. Các doanh nghiệp nước ngoài nên được chuẩn bị để kiểm tra bất cứ lúc nào trong năm nay.

[ad_2]

Source link

Bài viết có hữu ích không?

Đánh giá chất lượng

Chất lượng 0 / 5. Tổng số đánh giá 0

Không có phiếu bầu cho bài viết này

Trả lời