Cách lập tờ khai thuế môn bài

Hiện nay rất nhiều công ty, doanh nghiệp mới thành lập đã nhờ KetoanMVB – Dịch vụ kế toán tại Hà Nội hướng dẫn cách khai thuế của doanh nghiệp đó. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn lại cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI qua bài viết này:

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Ngoài các thông tin liên quan đến công ty và thông tin Dịch vụ đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng thì các thông tin cần điền như sau:

Tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI
Tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

+ Chỉ tiêu [21]: Chọn khi có thêm đơn vị trực thuộc
+ Chỉ tiêu [22]:

Cột (2): Dòng 1 – Người nộp thuế môn bài:

Cột (4): Số vốn

Cột (5): Bậc môn bài theo mức sau

 • Bậc 1: Trên 10 tỷ
 • Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
 • Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
 • Bậc 4: Dưới 2 tỷ

Cột (6): Điền số tiền nộp thuế theo các bậc

 • Bậc 1: 3.000.000
 • Bậc 2: 2.000.000
 • Bậc 3: 1.500.000
 • Bậc 4: 1.000.000

+ Chỉ tiêu [23]:

 • Cột (2): Tên đơn vị
 • Cột (4): Số vốn
 • Cột (5): Mặc định bậc 4
 • Cột (6): Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000 hoặc 500.000

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức

+ Cột [6] dòng 2 ( chỉ tiêu [23]) = tổng các dòng chi tiết
+ Dòng 3, cột (6): Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] = [22] + [23]

Các bạn có thể Click vào Dowload Mẫu 01/MBAI để tải về máy

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời