Cách làm tờ khai bổ sung chỉnh sửa thuế giá trị gia tăng

Bạn đang lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( GTGT ) tháng hoặc quý? Đây là một trong những vấn đề khó khăn đòi hỏi kế toán viên phải rất cẩn thận. Vì vậy khi làm tờ khai GTGT này không thể thiếu sự sai sót. Sau đây Ketoanmvb sẽ hướng dẫn bạn cách làm tờ khai bổ sung chỉnh sửa việc: Tăng giảm thuế GTGT, hóa đơn đầu ra – đầu vào, kê khai bổ sung hóa đơn có sai sót….trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Mời bạn cùng chúng tôi theo dõi qua bài viết này nhé:

Một số điều cần lưu ý khi làm kê khai bổ sung chỉnh sửa thuế giá trị gia tăng

 1. Nếu tờ kê khai thuế đã nộp mà có sai sót thì không được chỉnh sửa trực tiếp trên đó. Bạn cần phải vào đúng tháng bị sai sót đó và vào dòng dưới ở phần mềm hỗ trợ kê khai tích vào KÊ KHAI BỔ SUNG. Chỉnh sửa kê khai bổ sung đúng tháng bị sai đó.
 2. Sai ở chỉ tiêu thì cũng giống như trên ta sẽ điều chỉnh ở chỉ tiêu bị sai. Trường hợp thiếu hoặc thừa chỉ tiêu nào thì lấy chỉ tiêu đó bù trừ đi. Sau đó bạn cần đánh lại vào chỉ tiêu muốn sửa rồi GHI
 3. Khi bạn cần sửa tăng giảm dịch vụ hàng hóa đầu vào của chỉ tiêu 23 thì điều chỉnh tăng giảm thuế đầu vào của chỉ tiêu 24,25.
 4. Chỉnh sửa tăng hoặc giảm doanh thu bán ra ở chỉ tiêu 30,32 trên phần mềm hỗ trợ kê khai.
 5. Chỉnh sửa tăng giảm thuế giá trị gia tăng bán ra ở chỉ tiêu 31,33 trên phần mềm.
 6. Nếu có lỗi sai ở tờ khai thuế đã nộp thì kế toán công ty đó có thể được khai bổ sung vào bất kỳ thời gian nào. Chú ý phải sửa trước khi công ty bạn có quyết định quyết toán của cơ quan Thuế. Lúc đó kế toán viên chỉ cần làm tờ khai mới chỉnh sửa cho tờ khai sai đã nộp.
Cách lập tờ khai bổ sung chỉnh sửa thuế gtgt
Cách lập tờ khai bổ sung chỉnh sửa thuế gtgt

Một số sai sót trong hồ sơ kê khai và ví dụ hướng dẫn về cách điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Sai sót thứ 1 thường gặp trong hồ sơ kê khai

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh:

Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì nộp số tiền thuế phát sinh tăng thêm sau khi điều chỉnh đó vào ngân sách nhà nước. Đồng thời xác định số tiền phạt nộp muộn căn cứ vào số tiền thuế tăng thêm đó, số ngày nộp muộn và mức xử phạt theo quy định

Số thuế GTGT còn được khấu trừ trên chỉ tiêu 43 của tờ khai cũ. Khi chưa điều chỉnh sẽ ghi vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện ra sai sót.

Sau khi điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ do các trường hợp: Kê khai thừa hoá đơn đầu vào, kê khai thiếu hoá đơn đầu ra

Mà số thuế GTGT Điều chỉnh lớn hơn cả số thuế GTGT Đang được khấu trừ nên tháng điều chỉnh sẽ phải nộp thuế. Đối với sai sót này công ty sẽ phải nộp ngay số thuế GTGT chênh lệch tăng thêm vào Ngân sách nhà nước. Và đồng thời nộp phạt.

Riêng số tiền trên chỉ tiêu 43 của tờ khai chính tháng đã kê khai phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tháng phát hiện ra sai sót vì thực chất nếu làm đúng tại tháng phát hiện sai sót đã không đuợc khấu trừ thuế.

Ví dụ hướng dẫn kê khai bổ sung trong trường hợp 1

KetoanMVB trong tháng 05/2020 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020. Lý do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào với số tiền là 30.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10% là 3.000.000đ. Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020, Công ty đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020. Biết rằng tại tờ khai lần đầu đã nộp tại tháng 02/2020 số thuế GTGT Được khấu trừ trên chỉ tiêu 43 là 1.500.000đ.

Cách kê khai trường hợp này:

 1. Mở tờ khai thuế của tháng 02/2020. Sau đó chọn tờ khai bổ sung tháng 02/2020
 2. Lấy số tiền trên chỉ tiêu 23 trừ đi 30.000.000đ. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 23
 3. Lấy số tiền trên chỉ tiêu 24,25 trừ đi 3.000.000. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 24,25 rồi GHI
 4. Kết quả: Sau khi giảm đi số thuế GTGT 3.000.000đ thì số thuế GTGT còn lại = 1.500.000 – 3.000.000 = -1.500.000đ
 5. Mở tờ khai thuế tháng 05/2020. Đánh 1.500.000 vào chỉ tiêu 37. Để giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ.
 6. Mở tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020 đánh số tiền 1.500.000 vào chỉ tiêu 37 để làm giảm số thuế GTGT Được khấu trừ của tờ khai tháng 02/2020. Và Ketoanmvb cần nộp tiền thuế GTGT 1.500.000 vào ngân sách nhà nước.

Sai sót thứ 2 thường gặp trong hồ sơ kê khai

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm. Số thuế GTGT không được khấu trừ do phải bị điều chỉnh giảm. Người nộp thuế ghi vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Đối với sai sót này mặc dù kê khai điều chỉnh số liệu. Nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Giảm thuế GTGT được khấu trừ làm cho số thuế GTGT được khấu trừ ít hơn.

Ví dụ về cách điều chỉnh bổ sung thuế GTGT khi có sai sót kê khai thừa hóa đơn

Ketoanmvb trong tháng 04/2020 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 03/2020 do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào ký hiệu MB/19P số 0000872 với số tiền là 50.000.000đ thuế suất thuế GTGT 10%. 5.000.000đ. Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 04/2020, Cty đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 03/2020. Việc bổ sung điều chỉnh này làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ trên chỉ tiêu 43 của tờ khai tháng 03 cũ là: 25.000.000 xuống còn 20.000.000đ.

Cách kê khai trường hợp này:

 1. Mở tờ khai thuế của tháng 03/2020. Sau đó chọn tờ khai bổ sung tháng 03/2020
 2. Lấy số tiền trên chỉ tiêu 23 trừ đi 50.000.000đ. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 23
 3. Lấy số tiền trên chỉ tiêu 24,25 trừ đi 5.000.000. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 24,25 và GHI

Kết quả: Sau khi giảm đi 5.000.000đ thì số thuế GTGT còn lại = 25.000.000- 5.000.000 = 20.000.000

Mở tờ khai thuế tháng 04/2020. Đánh 5.000.000 vào chỉ tiêu 37. Để giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Sai sót thứ 3 thường gặp trong hồ sơ kê khai

Người nộp thuế khai chỉnh sửa các chỉ tiêu trên tờ khai thuế. Nhưng không làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế làm văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế cho tờ khai cũ đã nộp , không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Ví dụ hướng dẫn kê khai bổ sung trong trường hợp 3

Tháng 03/2020, kế toán kê khai thừa hóa đơn mua vào số 0000555, ký hệu MB/20P ngày 11/03/2020 với số tiền hàng là 37.000.000đ, hóa đơn này không có thuế GTGT. Kế toán phát hiện sai sót này vào tháng ngày 19/04/2020. Và tiến hành lập lại tờ khai này.

Cách kê khai trường hợp này:

 1. Mở tờ khai tháng 03/2020- tờ khai thuế GTGT lần đầu.
 2. Vào Phụ lục 01-2/GTGT nhấn F6 xoá dòng hoá đơn số 0000555 đi sau đó ghi
 3. Lưu lại hồ sơ đúng và nộp lại tờ khai cho cơ quan thuế quản lý.

Sai sót thứ 4 thường gặp trong hồ sơ kê khai

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp thì số tiền thuế phát sinh ở chỉ tiêu 40 đã nộp vào NSNN sẽ được theo dõi riêng để bù trừ vào các lần phải nộp tiếp theo. Số thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh thêm (ở chỉ tiêu 43) do việc điều chỉnh, bổ sung ở trên tờ khai bổ sung thì sẽ ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế của tháng phát hiện ra sai sót.

Kê khai thiếu giá trị tiền hàng, tiền thuế trên hoá đơn GTGT mua vào. Phát hiện kê khai thiếu giá trị hoá đơn đầu vào. Bổ sung tăng tiền thuế GTGT được khấu trừ

Kê khai thừa hoá đơn đầu ra. Ví dụ như hoá đơn huỷ nhưng kế toán nhầm là hoá đơn xuất bán, hoặc kê thừa doanh thu, thừa tiền thuế của hoá đơn GTGT bán ra.

Ví dụ hướng dẫn kê khai bổ sung trong trường hợp 4

KetoanMVB trong tháng 04/2020 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020 do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra ký hiệu MB/19P số 0000672 với số tiền là 47.000.000đ thuế GTGT 10%. 4.700.000đ. Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 04/2020 KetoanMVB đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020. Biết rằng tại tờ khai lần đầu đã nộp tại tháng 5 phát sinh số thuế trên chỉ tiêu 40 phải nộp là 3.100.000đ.

Cách kê khai trường hợp này:

 1. Mở tờ khai thuế của tháng 01/2020. Sau đó chọn tờ khai bổ sung tháng 01/2020.
 2. Lấy chỉ tiêu 32 trừ đi 47.000.000. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu này.
 3. Lấy chỉ tiêu 32 trừ đi 4.700.000. Kết quả bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu này rồi GHI.
 4. Sau khi nhấn Ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ phát sinh ở chỉ tiêu 43 là 1.600.000.
 5. Mở tờ khai chính tháng 04/2020 đánh 1.600.000 vào chỉ tiêu 38 để làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ lên.
 6. Số tiền thuế GTGT mà KetoanMVB đã lỡ nộp vào ngân sách là 3.500.000. Được theo dõi và bù trừ cho các lần nộp tiếp theo.

Bài viết giới thiệu cách lập tờ khai bổ sung chỉnh sửa thuế GTGT này đã phần nào giúp các kế toán của công ty bạn giải quyết được một số sai sót cụ thể. Ngoài ra nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ tại KetoanMVB vui lòng liên hệ trực tiếp qua HOTLINE 0965 900 818 – 0947 760 868. Xin cám ơn

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời