Cách khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT 2022

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 1 trong 2 phương pháp tính thuế GTGT được sử dụng nhiều nhất trong nghiệp vụ kế toán thuế. Vậy cách khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT như thế nào? Mời bạn tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây nhé:

Điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Cách khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT được áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh & cung cấp dịch vụ mà thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách chứng từ kế toán theo quy định của pháp Luật gồm có:

1. Cơ sở sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hàng hóa đã và đang hoạt động có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách hóa đơn theo quy định ( không bao gồm hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT ). Theo đó doanh thu bán hàng trong 1 năm lớn hơn 1 tỷ để có thể xác định rằng cơ sở đó sẽ nộp thuế giá trị gia tăng bằng cách khấu trừ thuế GTGT và được xác định như sau:

  • Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế VAT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định cách tính thuế GTGT.
  • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế VAT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.
  • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý từ tháng 7 năm 2022 thì cách xác định doanh thu của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế VAT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2022.
  • Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh.

2. Cơ sở cung cấp dịch vụ, sản xuất kinh doanh tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT để tính thuế.

3. Doanh nghiệp, người nước ngoài cung cấp sản phẩm dịch vụ, hàng hóa với mục đích tìm kiếm, thăm dò phát triển thị trường và khai thác dầu mỏ bắt buộc phải nộp thuế theo cách khấu trừ thuế GTGT tại Việt Nam kê khai và khấu trừ nộp thay.

Công thức khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT phải nộp

Để tính thuế giá trị gia tăng cần nộp bằng phương pháp khấu trừ thuế thì bạn cần áp dụng công thức sau:

Thuế GTGT cần nộp = Tổng số thuế GTGT đầu ra – Số thuế đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Số thuế VAT đầu ra  = Tổng VAT hàng hóa + dịch vụ bán ra ghi trong hóa đơn GTGT.

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế.

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo cách khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

– Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư này để xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào.

Bài viết này ketoanmvb đã hướng dẫn chi tiết đến bạn cách tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ chúc các bạn áp dụng thành công. Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0965900818 xin cám ơn.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời