Các mốc thời gian mới về lập hóa đơn điện tử tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã ban hành một nghị định hủy bỏ thời hạn bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử vào tháng 11 năm 2020 tại Việt Nam và đẩy lùi ngày có hiệu lực. Nghị định cũng công bố các trường hợp ngoại lệ và các yêu cầu khác đối với nhiệm vụ trong tương lai.

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, hoãn thời hạn bắt buộc phải lập HĐĐT ngày 1 tháng 11 năm 2020 và bãi bỏ một số điều của Nghị định 119/2018 đã công bố trước đó. Ngày bắt buộc mới có hiệu lực đối với Lập hóa đơn điện tử ở Việt Nam là ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Các công ty có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ hóa đơn đặt trước, tự in hoặc HĐĐT nào mà họ đã mua từ TCT (Tổng cục Thuế) trước ngày 19 tháng 10 năm 2020. Các hóa đơn này có hoặc không có mã xác thực của GDT vẫn có giá trị đến ngày 30 tháng 6 Năm 2022.

Ngoại lệ đối với mốc thời gian mới về lập HĐĐT

Các mốc thời gian mới về lập hóa đơn điện tử tại Việt Nam

Các tình huống sau đây yêu cầu các doanh nghiệp triển khai lập HĐĐT trước thời hạn chính thức là ngày 1 tháng 7 năm 2022

Xem thêm:

  1. Mức phạt hóa đơn GTGT mới nhất
  2. Cách điền MST trên hóa đơn
  3. Các công ty Việt Nam chuyển sang hóa đơn điện tử
  4. Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu
  5. Website tra cứu thông tin hóa đơn

Hai quy trình lập hóa đơn điện tử vẫn giống nhau

Hai loại quy trình lập HĐĐT không được thay đổi trong nghị định mới: một loại sử dụng HĐĐT có mã xác minh của Cục Thuế và một loại không có. Các yếu tố khác nhau xác định quy trình mà doanh nghiệp phải tuân thủ:

1. Hóa đơn điện tử có mã xác minh GDT

HĐĐT có mã xác minh thuế đủ điều kiện để kê khai thuế và là hóa đơn bắt buộc đối với:

2. Hóa đơn điện tử không có mã xác minh GDT

Các ngành không thuộc danh mục nêu trên có thể phát hành HĐĐT không có mã xác minh không đủ điều kiện để kê khai thuế. Các yếu tố dữ liệu HĐĐT vẫn phải được gửi đến cơ quan thuế, trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ủy quyền.

Định dạng hóa đơn điện tử XML GDT và Chữ ký điện tử

Cũng không có thay đổi nào trong định dạng HĐĐT bắt buộc. Doanh nghiệp nên sử dụng định dạng XML GDT, bao gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu kinh doanh HĐĐT và thành phần chứa dữ liệu chữ ký điện tử bắt buộc. Đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến dữ liệu của cơ quan thuế.

Ưu điểm của việc áp dụng hóa đơn điện tử

Chính phủ thường khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang lập hóa đơn điện tử trước thời hạn ngày 1 tháng 7 năm 2022. Một số biện pháp khuyến khích đã được tạo ra, bao gồm cả việc giảm bớt các doanh nghiệp báo cáo dữ liệu riêng biệt trên các hóa đơn được phát hành theo tiêu chuẩn mới.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời