Các loại hợp đồng không phải đóng BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là khoản đóng góp bắt buộc từ người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi về già, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Tuy nhiên, không phải mọi lao động đều phải tham gia đóng BHXH. Có một số loại hợp đồng lao động được miễn đóng BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy cụ thể những trường hợp nào được miễn đóng BHXH? Người lao động cần lưu ý những điều kiện gì để không phải đóng BHXH? Bài viết này của Kế Toán MVB sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập nhật về các loại hợp đồng lao động không phải đóng BHXH hiện nay, giúp người lao động nắm rõ quyền lợi của mình.

Hợp đồng nào không phải đóng BHXH

Theo quy định hiện hành, có một số loại hợp đồng lao động được miễn tham gia đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định những lao động không thuộc các nhóm sau đây sẽ không bắt buộc phải đóng BHXH:

– Lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 3 tháng;

– Lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc hợp đồng theo công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì hợp đồng lao động mùa vụ sẽ không còn. Do đó, chỉ còn hợp đồng xác định thời hạn dưới 03 tháng là được miễn đóng BHXH. Ngoài ra, lao động trong thời gian thử việc nếu ký hợp đồng thử việc thì cũng được miễn đóng BHXH.

Như vậy, hai trường hợp được miễn đóng BHXH bắt buộc hiện nay là hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 03 tháng và hợp đồng thử việc. Các trường hợp còn lại đều phải tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Tìm hiểu thêm: Thử việc có được đóng bảo hiểm không?

Các trường hợp NLĐ không phải đóng BHXH bắt buộc

Các loại hợp đồng không phải đóng BHXH
Các loại hợp đồng không phải đóng BHXH

Trường hợp 1: NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

NLĐ là công dân Việt Nam thuộc một trong các đối tượng sau đây thì không phải đóng BHXH bắt buộc

Theo quy định hiện hành, công dân Việt Nam làm việc dưới các hình thức sau đây sẽ không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc:

 1. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
 2. Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học;
 3. Người hoạt động không chuyên trách ở địa phương;
 4. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 5. Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương;
 6. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu;
 7. Lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc theo công việc nhất định từ 03 đến dưới 12 tháng;
 8. Lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 03 tháng hoặc từ 01 đến dưới 03 tháng.

Như vậy, những lao động thuộc các đối tượng trên sẽ không bắt buộc phải tham gia đóng BHXH. Các trường hợp còn lại nếu có làm việc sẽ phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

NLĐ là người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải đóng BHXH bắt buộc

Theo quy định hiện hành, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các trường hợp sau:

 1. Người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể, các đối tượng này bao gồm:
 2. Cán bộ, nhân viên ngoại giao, lãnh sự và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;
 3. Người làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
 4. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Theo đó:
 5. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng chỉ được cử đi, đón về hoặc quá cảnh qua Việt Nam, không hưởng tiền lương từ người sử dụng lao động tại Việt Nam thì không phải tham gia BHXH bắt buộc.
 6. Người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động 2019 (đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ).

Như vậy, đây là 3 trường hợp người lao động nước ngoài không bắt buộc phải tham gia đóng BHXH khi làm việc tại Việt Nam. Các trường hợp khác đều phải đóng BHXH bắt buộc nếu làm việc ở Việt Nam theo quy định.

Trường hợp 2: NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng

Theo quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, có trường hợp người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng được tạm thời ngừng đóng BHXH trong một thời gian nhất định, cụ thể:

Người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH nhưng không làm việc và không hưởng lương, tiền công từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng sẽ được tạm ngừng đóng BHXH trong tháng đó. Nghĩa là nếu người lao động nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (tương đương 02 tuần làm việc) thì sẽ không phải đóng BHXH vào tháng đó.

Thời gian tạm ngừng đóng BHXH vì nghỉ việc không lương này sẽ không được tính để hưởng BHXH. Khi người lao động quay trở lại làm việc, nghĩa vụ đóng BHXH sẽ được tính lại bình thường.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký BHXH – Lao động

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0