Quý 3 cần phải nộp các loại báo cáo thuế nào?

Quý 3 thông thường công việc mà kế toán cần làm là phải nộp các loại báo cáo thuế như: GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính….Vậy thời hạn kê khai và nộp các loại báo cáo thuế trong quý 3/2021 như thế nào? Mời các bạn cùng Ketoanmvb theo dõi chi tiết trong bài viết này nhé:

Các loại báo cáo thuế mà kế toán cần nộp trong quý 3 năm 2021

Các loại báo cáo thuế mà kế toán cần nộp trong quý 3
Quý 3 cần phải nộp các loại báo cáo thuế nào?

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT, GTGT)

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

Kê khai tháng 9/2021 thì thời hạn nộp tờ khai GTGT là ngày 20/10/2021

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý:

Kỳ kê khai quý 3/2021 thì thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT là 30/10/2021

Xem thêm: https://ketoanmvb.com/dich-vu-bao-cao-thue-theo-thang-quy.html

Lưu ý: Không phát đầu tiên sinh vào vẫn phải nộp tờ khai

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3

Đối với doanh nghiệp bình thường kê khai theo quý thì thời hạn nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 là 30/10/2021

Nếu doanh nghiệp rủi ro cao về thuế được cơ quan thuế thông báo thì sẽ nộp tờ khai theo tháng & thời gian nộp báo cáo THSDHD chậm nhất là ngày 20/10/2021

Nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính

– Quy định phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng khai thuế theo quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả lao động từ 50 triệu đồng trở lên => cả năm khai thuế TNCN theo tháng

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả lao động dưới 50 triệu đồng => cả năm khai thuế TNCN theo quý.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng: 20/10/2021

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo quý: 30/10/2021

Lưu ý: Không phát sinh trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

Tính & nộp thuế TNDN tạm thời

Từ thông tư số 151/2014 / TT-BTC, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa. Thay vào đó doanh nghiệp vẫn phải tự xác định và nộp thuế TNDN theo quý.

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014 / TT-BTC, tính đến hết ngày 30/01/2022, doanh nghiệp phải nộp đủ 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm 2021.

Xem thêm: https://ketoanmvb.com/muc-phat-nop-cham-to-khai-thue-gtgt-tncn-tndn-mon-bai.html

Vấn đề về thuế khác

Doanh nghiệp cần phải lưu ý nộp đúng thời gian như: thuế môn bài, thuế nhà thầu…..

Bình chọn

Xếp hạng 5 / 5. Tổng số bình chọn 19

Trả lời