Các công ty Việt Nam chuyển sang hóa đơn điện tử

Theo Tổng cục Thuế của Việt Nam, khoảng 3.000 công ty đã bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch của mình, tăng từ 656 công ty trong năm 2016. Bộ Tài chính cũng đang soạn thảo một thông tư mới về hóa đơn điện tử để bắt buộc doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Hóa đơn điện tử không chỉ cho phép các công ty và cơ quan thuế tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng hành chính mà còn giúp kiểm soát gian lận thanh toán.

Hầu hết các công ty chuyển sang hóa đơn điện tử là từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và chủ yếu tham gia vào thương mại và dịch vụ. Số lượng chính xác các công ty đã sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2017 là 2.939, tăng từ 30 trong năm 2011, 331 năm 2015 và 656 vào năm 2016. Tổng cộng có 1,6 tỷ hóa đơn điện tử đã được sử dụng vào năm ngoái.

Mặc dù số lượng các công ty sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng lên, nhưng nó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số 560.000 doanh nghiệp. Chính phủ hy vọng rằng với việc cải thiện cơ sở hạ tầng CNTT, một số lượng lớn hơn các công ty sẽ chuyển từ hóa đơn giấy vào năm 2018.

Ưu điểm của hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn giảm gánh nặng hành chính và giúp khắc phục gian lận thanh toán. Theo ước tính của chính phủ, nếu 2,5 tỷ hóa đơn được sử dụng trong một năm, các công ty có thể tiết kiệm khoảng 1 nghìn tỷ đồng (43,9 triệu USD).

Ngoài việc giảm gánh nặng và chi phí cho doanh nghiệp, hóa đơn điện tử còn giúp cơ quan thuế giảm thiểu gian lận. Hóa đơn điện tử cũng dẫn đến việc tạo ra một cơ sở dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế, giúp giảm thiểu các trường hợp giả mạo hoặc nhiều hóa đơn.

Xem thêm:

  1. Mức phạt hóa đơn GTGT mới nhất
  2. Thời gian lập HĐĐT
  3. Cách điền MST trên hóa đơn
  4. Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu
  5. Website tra cứu thông tin hóa đơn

Thử thách

Mặc dù số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng lên nhưng đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ cần thời gian để làm quen với hệ thống và tăng cường cơ sở hạ tầng CNTT của họ để chuyển đổi dễ dàng hơn sang hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, sự hiểu biết hạn chế tiếp tục trì hoãn việc sử dụng hóa đơn điện tử của các công ty và khách hàng. Ngoài ra, các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa cùng với khách hàng tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo thói quen, tiếp tục trì hoãn việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính hiện đang soạn thảo một thông tư mới về hóa đơn điện tử để làm cho nó bắt buộc đối với các công ty và cơ quan nhà nước. Kể từ bây giờ, ngày thực hiện có thể xảy ra là ngày 1 tháng 7 năm 2018. Dự thảo cũng sẽ cung cấp rõ ràng về các trường hợp không thể sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm in và cung cấp hóa đơn cho doanh nghiệp.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời