BTC hướng dẫn các giao dịch điện tử liên quan đến thuế

Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến thuế suốt ngày đêm thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc cổng thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có kết nối với Tổng cục thuế, theo dự thảo thông tư do Bộ Tài chính xây dựng. ).

Theo dự thảo, người nộp thuế có thể nộp thuế trực tuyến bằng ngân hàng điện tử hoặc các dịch vụ thanh toán trung gian.

BTC hướng dẫn các giao dịch điện tử liên quan đến thuế
Người dân làm thủ tục quyết toán thuế năm 2018 tại Cục thuế TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Xem thêm:

Kế hoạch hải quan và thuế để nâng cao năng lực cạnh tranh

Cách tính thuế TNCN hợp đồng thời vụ, thử việc, giao khoán

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đánh thuế các nhà bán lẻ Facebook

Người nộp thuế được sử dụng tài khoản giao dịch điện tử về thuế do cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến về thuế; tra cứu, in toàn bộ văn bản điện tử về thuế gửi cơ quan thuế và các thông báo, quyết định của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế theo quy định. Cơ quan thuế cũng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử về thuế.

Khi thực hiện giao dịch điện tử về thuế với cơ quan thuế, người nộp thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan nhà nước khác phải sử dụng chữ ký số được cấp chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, công nhận.

Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và không có cơ sở thường trú tại Việt Nam được sử dụng mã số xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế hoặc cơ quan có liên quan cấp để thực hiện các hoạt động liên quan đến thuế. -giao dịch.

Tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài được sử dụng chứng thư số của mình để ký trên văn bản điện tử khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

BTC yêu cầu các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trao đổi, truyền, nhận thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, khai thác và bảo mật thông tin người nộp thuế phục vụ công tác quản lý nhà nước và phối hợp thu các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế chủ trì xây dựng hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0