Áp dụng thuế tính toán Giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp nào?

NỘP THUẾ GTGT (VAT) TRỰC TIẾP HAY KHẤU TRỪ

Căn cứ

Thông tư số 219/2013 / TT-BTC (xem at here), tư vấn số 119/2014 / TT-BTC (xem at here)

Sự khác biệt giữa 2 cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT)

Điểm ưu tiên của phương pháp

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

* Điểm ưu tiên

“An toàn” hơn: Không cần quan tâm đến đầu hóa đơn

* Nhược điểm

Nếu nhiều hóa đơn đầu vào, vẫn phải nộp thuế

Chỉ được áp dụng khi doanh thu năm trước dưới 1 Tỷ VNĐ

Một số trường hợp thuế suất trực tiếp khá cao (như dịch vụ 5%, vận tải 3% …)

* Nên áp dụng đối tượng nào

Doanh nghiệp mà đầu vào chủ yếu là chi phí không có hóa đơn

Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa chịu thuế suất trực tiếp thấp hơn (ví dụ doanh nghiệp thương mại)

Xem thêm:

Cách thực hiện Nghị định 41 về hoãn trả thuế

Thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo google/facebook là gì?

Thuế là gì? Những đặc điểm cơ bản của thuế

Công văn 636/TCT-CS về Chính sách thuế TNDN

Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ

* Điểm ưu tiên

– Đầu vào > đầu ra, không cần nộp thuế GTGT

– Doanh nghiệp trực tiếp áp dụng phương pháp áp dụng vẫn có thể tự nguyện áp dụng phương pháp trừ

– Được hoàn thuế giá trị gia tăng (xem các trường hợp được hoàn thành thuế tại đây)

– Tận dụng các hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào

* Nhược điểm

Đầu vào phải có gia tăng giá trị hóa đơn

Cần “cân đối” giữa đầu ra và đầu vào

* Nên áp dụng cho các đối tượng

Chủ sở hữu doanh nghiệp đã được chuyển sang đầu bảng thành

Doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ đồng (áp dụng bắt đầu)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời