4 điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

(TCT online) – Theo Cục Thuế TP HCM, Luật quản lý thuế hiện nay đã quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế (QTT). Theo đó, đối với trường hợp cá nhân phải thực hiện QTT TNCN là: có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000đ trở xuống); có số thuế nộp thừa; và có đề nghị hoàn thuế.

Cục Thuế TP HCM tóm tắt 4 điểm mới đáng lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2020
Cục Thuế TP HCM tóm tắt 4 điểm mới đáng lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2020

Để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai, quyết toán, nộp thuế TNCN trong kỳ QTT năm 2022, Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác của Cục Thuế TP HCM đã có những tóm tắt hướng dẫn, lưu ý để người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng pháp luật và tránh tình trạng đi lại mất thời gian, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lưu ý thứ 1

Mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2022 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2022,với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Lưu ý thứ 2

Khi quyết toán mà có phát sinh số thuế phải nộp thêm từ 50.000đ trở xuống thì không phải quyết toán và không phải nộp số thuế thiếu này.

Xem thêm:

Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Mức thuế khoán hộ kinh doanh phải nộp theo ngành nghề kinh doanh

Văn phòng đại diện Giải thể Phần 2: Tài liệu thuế

Lưu ý thứ 3

Đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế kéo dài đến 30/4/2021 (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đây là điểm mới cần lưu ý vì những năm trước đây hạn chót là ngày cuối cùng của tháng ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy thời hạn nộp hồ sơ QTT đã được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước đây nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Lưu ý thứ 4

Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì: người nộp thuế thực hiện khai và nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế (không phải nộp hồ sơ giấy). Đây là một tiện ích mà cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ QTT TNCN năm 2020 nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như những năm trước đây. Hơn nữa, đối với cá nhân khi có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ rất thuận lợi, tiện ích trong các giao dịch như: nộp lệ phí trước bạ, nộp tiền thuế TNCN cho thuê nhà, hộ kinh doanh cá thể… chứ không chỉ là để phục vụ cho trường hợp QTT.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM cũng lưu ý thêm đối với trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập QTT theo quy định. Cụ thể, các trường hợp được ủy quyền QTT TNCN: cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày cuối cùng của người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì có thể: khai qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK); nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi file dữ liệu trên website: http://thuedientu.gdt.gov.vn. Cụ thể có 3 cách để người nộp thuế được cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế: cách 1 là đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử; cách 2 là đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia; cách 3 là đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Đối với trường hợp nộp tiền thuế thiếu, người nộp thuế cần lưu ý: ghi đúng mã chương (557 – với hồ sơ nộp tại Cục Thuế; 757 – với hồ sơ nộp tại các Chi cục Thuế) tiểu mục (1001), ghi rõ mã số thuế của người nộp thuế, tên người nộp thuế.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời